Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Nu antar jag att du är klar med examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.   Uppsatsens diskussionskapitel Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en… Continue reading Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Uppsatsmall För Att Skriva Rätt | Uppsats-Mall i Word För Godkänt

Hjälper en bra mall till att snabbare få godkänd uppsats? Om mallen är välformulerad och känns rätt för dig, och om den kommer från din institution, kan den absolut vara till hjälp. En välformulerad uppsats måste följa en viss form och om du hittar denna form redan från början kan det hjälpa avsevärt.   Mall… Continue reading Uppsatsmall För Att Skriva Rätt | Uppsats-Mall i Word För Godkänt

Published
Categorized as Mallar

7 budord för att skriva en godkänd uppsats | Exemplariskt uppsatsskrivande

Här får du några tips som kan hjälpa dig med uppsatsen. Skriv enkelt och lättförståeligt Budord 1: I will KISS (Keep It Simple Stupid)! Håll dig till en enda metod. Fokusera på några få teman. Ha ungefär samma rubriker i uppsatsens kapitel.   Skriva en strukturerad uppsats Budord 2: Struktur, struktur, struktur! Du börjar brett… Continue reading 7 budord för att skriva en godkänd uppsats | Exemplariskt uppsatsskrivande

Skriva Uppsats Tips | Skriva Om Text Och Ändra Meningar

Är du en av de som kämpar med uppsatsen? Du är i såna fall inte ensam om att lägga ner mycken tid och möda utan att få de resultat du önskar. Handledaren kanske inte gav den positiva feedback du önskade. Det leder lätt till minskat självförtroende och inspirationen tryter. Nedan ger jag några tips på… Continue reading Skriva Uppsats Tips | Skriva Om Text Och Ändra Meningar

Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Befinner du dig under tidspress och känner dig smådesperat? Vissa genvägar är mer etiska än andra. Låt oss granska dem nedan.   (Jag rekommenderar enbart etiskt hållbara genvägar och avråder dig från sådant som kan bestraffa dig i längden.)   Kombinera två befintliga arbeten i en ny uppsats En genväg är att utgå från två… Continue reading Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Efter att ha skrivit studiens metodkapitel sätter vi igång med resultat- och analyskapitlet, med utgångspunkt från transkriptioner eller andra forskningsdata.   Numera har Word en funktion för att automatiskt konvertera intervjuinspelningar till text. Klicka bara på diktafonknappen längst upp till höger i Word och börja spela upp. Word tar hand om resten och förvandlar det… Continue reading Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Det märkliga är att jag idag minns de studenter jag hjälpte och det känns bra inombords. Jag vet att jag hjälpte dem i deras liv genom att hjälpa dem till att skriva en godkänd uppsats. Många av dessa studenter var relativt smarta och kapabla med goda förutsättningar på arbetsmarknaden. En del av dem fick en… Continue reading Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Efter att kapitlet för tidigare forskning är klart påbörjas vanligtvis inledning och bakgrund. Alternativt rekommenderar jag att du skriver det efter att resultat och analys avslutats. Då vet du exakt hur du ska formulera inledningen och du kan skriva din uppsats snabbt och effektivt.   Gör därför inte som de flesta studenter och försök färdigställa… Continue reading Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Hjälp med att skriva uppsats

På denna plats får du den info som är nödvändig för att du ska kunna skriva din uppsats. Samma sak gäller ditt examensarbete. Jag delar med mig av hur det ser ut på insidan, förklarar hur handledarna och examinatorerna tänker, och visar enklaste vägen till att få en godkänd uppsats.

Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Om du gör allt rätt går det snabbt att slutföra ett helt uppsatsarbete. Problemet är att eleverna trasslar till det för sig. Fokuserar på fel saker. Gör det så förbaskat komplicerat och svårt i onödan.   Låt mig därför visa hur du påbörjar och slutför ett helt godkänt arbete på en vecka.     Vad… Continue reading Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete