Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

  Efter fyra år som heltidsstudent vid universitetet upptäckte jag att nyckeln till framgång är att bo i lärarens huvud.   Genom att veta exakt hur läraren tänkte blev mina återstående sex år på universitetet lättare. Det villkoret gäller även för att få godkänd uppsats. Vet exakt vad examinatorn vill ha.   Allt handlar om… Continue reading Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt