Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Befinner du dig under tidspress och känner dig smådesperat? Vissa genvägar är mer etiska än andra. Låt oss granska dem nedan.   (Jag rekommenderar enbart etiskt hållbara genvägar och avråder dig från sådant som kan bestraffa dig i längden.)   Kombinera två befintliga arbeten i en ny uppsats En genväg är att utgå från två… Continue reading Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Efter att ha skrivit studiens metodkapitel sätter vi igång med resultat- och analyskapitlet, med utgångspunkt från transkriptioner eller andra forskningsdata.   Numera har Word en funktion för att automatiskt konvertera intervjuinspelningar till text. Klicka bara på diktafonknappen längst upp till höger i Word och börja spela upp. Word tar hand om resten och förvandlar det… Continue reading Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Det märkliga är att jag idag minns de studenter jag hjälpte och det känns bra inombords. Jag vet att jag hjälpte dem i deras liv genom att hjälpa dem till att skriva en godkänd uppsats. Många av dessa studenter var relativt smarta och kapabla med goda förutsättningar på arbetsmarknaden. En del av dem fick en… Continue reading Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Efter att kapitlet för tidigare forskning är klart påbörjas vanligtvis inledning och bakgrund. Alternativt rekommenderar jag att du skriver det efter att resultat och analys avslutats. Då vet du exakt hur du ska formulera inledningen och du kan skriva din uppsats snabbt och effektivt.   Gör därför inte som de flesta studenter och försök färdigställa… Continue reading Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Hjälp med att skriva uppsats

På denna plats får du den info som är nödvändig för att du ska kunna skriva din uppsats. Samma sak gäller ditt examensarbete. Jag delar med mig av hur det ser ut på insidan, förklarar hur handledarna och examinatorerna tänker, och visar enklaste vägen till att få en godkänd uppsats.