Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Nu antar jag att du är klar med examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.   Uppsatsens diskussionskapitel Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en… Continue reading Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract