Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Det märkliga är att jag idag minns de studenter jag hjälpte och det känns bra inombords. Jag vet att jag hjälpte dem i deras liv genom att hjälpa dem till att skriva en godkänd uppsats. Många av dessa studenter var relativt smarta och kapabla med goda förutsättningar på arbetsmarknaden. En del av dem fick en svag handledning vid universitetet och misslyckades främst på grund av det.

 

Andra hade dyslexi men var i övrigt fullt kapabla att slutföra sina studier och bli framgångsrika inom sitt yrke. Många var ambitiösa invandrare i ett utbildningssystem som var utformat för att de skulle misslyckas, där de studerade i många år för att till sist fastna vid uppsatsmomentet och riskera att spoliera hela sin utbildning.

 

Några få hade ett välbetalt arbete eller bolag och var mycket produktiva i sitt yrke. Från ett övergripande globalt ”produktivt” perspektiv var det uppenbart att de bidrog mer till samhället genom att driva sin verksamhet i stället för att slösa ett halvår eller år på en uppsats som inte var till nytta för någon?

 

Betala för uppsats – lagändringsförslag

På högre politisk nivå diskuterades en eventuell lagändring för att göra det helt otillåtet att mot betalning stötta någon i en uppsats. Antagandet var att mer välbemedlade studenter skulle få en orättvis konkurrensfördel framför mindre välbemedlade sådana.

 

Jag tänkte exakt på det sättet innan jag började hjälpa studenter. Nu i efterhand, när jag lämnat coachingen bakom mig, vet jag däremot att en försvinnande liten andel av de som fick hjälp hade bra med pengar.

 

De allra flesta var mycket ambitiösa studenter med svag ekonomi, bristfälliga kunskaper i akademisk svenska och/eller otillräcklig handledning. Det vill säga de hade placerats i en missgynnande studiesituation och i underläge i förhållande till andra studenter.

Det jag gjorde var att kompensera för de skeva konkurrensvillkor som etablerats.

 

Vad skulle du ha gjort om du hade blivit tillfrågad av dessa studenter? Sagt nej och önskat dem lycka till som kassör på ICA, istället för att hämta ut en examen?

 

Är det fusk eller inte? Vilka etablerade spelreglerna och på vilka villkor? Är det ok eller inte att kompensera för bristande handledning och svaga kunskaper i akademisk svenska, för en person som tex ska arbeta med människor snarare än med forskning?

 

Studenterna fick godkänt och en bättre framtid. Lärosätena fick in ytterligare ca 40.000 kr i statliga anslag för den godkända uppsatsen.

Leave a comment

Your email address will not be published.