Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Befinner du dig under tidspress och känner dig smådesperat? Vissa genvägar är mer etiska än andra. Låt oss granska dem nedan.   (Jag rekommenderar enbart etiskt hållbara genvägar och avråder dig från sådant som kan bestraffa dig i längden.)   Kombinera två befintliga arbeten i en ny uppsats En genväg är att utgå från två… Continue reading Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej

Det märkliga är att jag idag minns de studenter jag hjälpte och det känns bra inombords. Jag vet att jag hjälpte dem i deras liv genom att hjälpa dem till att skriva en godkänd uppsats. Många av dessa studenter var relativt smarta och kapabla med goda förutsättningar på arbetsmarknaden. En del av dem fick en… Continue reading Vilka studenter ville betala för uppsats? Uppsatscoaching eller ej