Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Nu antar jag att du är klar med examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.   Uppsatsens diskussionskapitel Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en… Continue reading Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Om du gör allt rätt går det snabbt att slutföra ett helt uppsatsarbete. Problemet är att eleverna trasslar till det för sig. Fokuserar på fel saker. Gör det så förbaskat komplicerat och svårt i onödan.   Låt mig därför visa hur du påbörjar och slutför ett helt godkänt arbete på en vecka.     Vad… Continue reading Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

  Efter fyra år som heltidsstudent vid universitetet upptäckte jag att nyckeln till framgång är att bo i lärarens huvud.   Genom att veta exakt hur läraren tänkte blev mina återstående sex år på universitetet lättare. Det villkoret gäller även för att få godkänd uppsats. Vet exakt vad examinatorn vill ha.   Allt handlar om… Continue reading Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

5 vanliga misstag när man skriver uppsatser | Hjälp med uppsats

Efter att ha studerat hundratals uppsatser har jag identifierat de vanligaste misstagen hos svenska uppsatsstudenter.   Börjar skriva uppsatsen för tidigt Ett vanligt misstag är att de börjar skriva innan de samlat tillräckligt med forskningskällor. Ofta börjar de efter att enbart samlat in en handfull (max 5) källor. Normalt behöver du minst tio vetenskapliga artiklar… Continue reading 5 vanliga misstag när man skriver uppsatser | Hjälp med uppsats