Formulera examensarbetets metodkapitel (dag två)

Efter att ha skrivit kapitlet för tidigare forskning och uppsatsens inledning och bakgrund kan du skapa metodkapitlet. Att skriva metodkapitlet är en snabb process om du har vana. Anledningen är att metodkapitel är mycket snarlika varandra i olika uppsatser, oavsett ämne och lärosäte. Det blir därför ren rutin för de som sedan tidigare formulerat några… Continue reading Formulera examensarbetets metodkapitel (dag två)