Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Efter att ha skrivit studiens metodkapitel sätter vi igång med resultat- och analyskapitlet, med utgångspunkt från transkriptioner eller andra forskningsdata.   Numera har Word en funktion för att automatiskt konvertera intervjuinspelningar till text. Klicka bara på diktafonknappen längst upp till höger i Word och börja spela upp. Word tar hand om resten och förvandlar det… Continue reading Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete