Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

Nu antar jag att du är klar med examensarbetets kapitel för resultat och analys? Då är det naturliga steget att ge sig i kast med kapitlet för resultat- och metoddiskussion.   Uppsatsens diskussionskapitel Diskussionen som följer på resultat- och analyskapitlet utgörs vanligtvis av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Vissa institutioner förväntar sig däremot enbart en… Continue reading Skriva uppsatsens diskussionskapitel | Formulera slutsatser och abstract

7 budord för att skriva en godkänd uppsats | Exemplariskt uppsatsskrivande

Här får du några tips som kan hjälpa dig med uppsatsen. Skriv enkelt och lättförståeligt Budord 1: I will KISS (Keep It Simple Stupid)! Håll dig till en enda metod. Fokusera på några få teman. Ha ungefär samma rubriker i uppsatsens kapitel.   Skriva en strukturerad uppsats Budord 2: Struktur, struktur, struktur! Du börjar brett… Continue reading 7 budord för att skriva en godkänd uppsats | Exemplariskt uppsatsskrivande

Skriva Uppsats Tips | Skriva Om Text Och Ändra Meningar

Är du en av de som kämpar med uppsatsen? Du är i såna fall inte ensam om att lägga ner mycken tid och möda utan att få de resultat du önskar. Handledaren kanske inte gav den positiva feedback du önskade. Det leder lätt till minskat självförtroende och inspirationen tryter. Nedan ger jag några tips på… Continue reading Skriva Uppsats Tips | Skriva Om Text Och Ändra Meningar

Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Efter att ha skrivit studiens metodkapitel sätter vi igång med resultat- och analyskapitlet, med utgångspunkt från transkriptioner eller andra forskningsdata.   Numera har Word en funktion för att automatiskt konvertera intervjuinspelningar till text. Klicka bara på diktafonknappen längst upp till höger i Word och börja spela upp. Word tar hand om resten och förvandlar det… Continue reading Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Efter att kapitlet för tidigare forskning är klart påbörjas vanligtvis inledning och bakgrund. Alternativt rekommenderar jag att du skriver det efter att resultat och analys avslutats. Då vet du exakt hur du ska formulera inledningen och du kan skriva din uppsats snabbt och effektivt.   Gör därför inte som de flesta studenter och försök färdigställa… Continue reading Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Om du gör allt rätt går det snabbt att slutföra ett helt uppsatsarbete. Problemet är att eleverna trasslar till det för sig. Fokuserar på fel saker. Gör det så förbaskat komplicerat och svårt i onödan.   Låt mig därför visa hur du påbörjar och slutför ett helt godkänt arbete på en vecka.     Vad… Continue reading Färdigställa en uppsats | Snabbaste sättet att få godkänt examensarbete

Skriva uppsats och få godkänt på en vecka | Uppsatshjälp 101

Tror du mig verkligen? När jag hävdar att du kan skriva en C- eller D-uppsats på bara en vecka. Och få godkänt på första examinationen.   För den genomsnittliga studenten tar det månader, ibland år, att avsluta en uppsats som får godkänt. För mig brukade det ta 1-3 veckor.   Exempel på uppsatsskrivning Efter att… Continue reading Skriva uppsats och få godkänt på en vecka | Uppsatshjälp 101

Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

  Efter fyra år som heltidsstudent vid universitetet upptäckte jag att nyckeln till framgång är att bo i lärarens huvud.   Genom att veta exakt hur läraren tänkte blev mina återstående sex år på universitetet lättare. Det villkoret gäller även för att få godkänd uppsats. Vet exakt vad examinatorn vill ha.   Allt handlar om… Continue reading Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

Formulera examensarbetets metodkapitel (dag två)

Efter att ha skrivit kapitlet för tidigare forskning och uppsatsens inledning och bakgrund kan du skapa metodkapitlet. Att skriva metodkapitlet är en snabb process om du har vana. Anledningen är att metodkapitel är mycket snarlika varandra i olika uppsatser, oavsett ämne och lärosäte. Det blir därför ren rutin för de som sedan tidigare formulerat några… Continue reading Formulera examensarbetets metodkapitel (dag två)

5 vanliga misstag när man skriver uppsatser | Hjälp med uppsats

Efter att ha studerat hundratals uppsatser har jag identifierat de vanligaste misstagen hos svenska uppsatsstudenter.   Börjar skriva uppsatsen för tidigt Ett vanligt misstag är att de börjar skriva innan de samlat tillräckligt med forskningskällor. Ofta börjar de efter att enbart samlat in en handfull (max 5) källor. Normalt behöver du minst tio vetenskapliga artiklar… Continue reading 5 vanliga misstag när man skriver uppsatser | Hjälp med uppsats