Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok

Befinner du dig under tidspress och känner dig smådesperat? Vissa genvägar är mer etiska än andra. Låt oss granska dem nedan.   (Jag rekommenderar enbart etiskt hållbara genvägar och avråder dig från sådant som kan bestraffa dig i längden.)   Kombinera två befintliga arbeten i en ny uppsats En genväg är att utgå från två… Continue reading Spökskrivare som skriver uppsats åt mig? Köpa examensarbete är väl inte ok