Få godkänt examensarbete | Skriva uppsats på rätt sätt

 

Efter fyra år som heltidsstudent vid universitetet upptäckte jag att nyckeln till framgång är att bo i lärarens huvud.

 

Genom att veta exakt hur läraren tänkte blev mina återstående sex år på universitetet lättare. Det villkoret gäller även för att få godkänd uppsats. Vet exakt vad examinatorn vill ha.

 

Allt handlar om att sätta in arbetet i den form handledaren och examinatorn förväntar sig.

 

Du förväntade dig kreativitet och fritt tänkande? Kanske när man forskar på riktigt. Men inte när man slutför en uppsats.

 

Efter att ha bidragit till att slutföra dussintalet uppsatser förra året (och betalat skatt för den coaching jag gett) lärde jag mig de olika institutionernas olika förväntningar på en godkänd studie.

 

Det var en bidragande anledning till att alla mina klienter fick godkänt så enkelt och smidigt. 100% success rate.

Leave a comment

Your email address will not be published.