Formulera uppsatsens inledning och bakgrund | Skrivexempel examensarbete

Efter att kapitlet för tidigare forskning är klart påbörjas vanligtvis inledning och bakgrund. Alternativt rekommenderar jag att du skriver det efter att resultat och analys avslutats. Då vet du exakt hur du ska formulera inledningen och du kan skriva din uppsats snabbt och effektivt.

 

Gör därför inte som de flesta studenter och försök färdigställa inledningen och bakgrunden från första början, precis efter att du etablerat forskningsfrågor/frågeställningar. Då riskerar du att behöva ändra den sen och bränner en massa tid.

 

Hitta forskningskällor till uppsatsen

Igen, det första du gör är att leta upp tidigare forskning i Google Scholar och formulera kapitlet för tidigare forskning!

 

Jag inledde vanligtvis bakgrundskapitlet med att hänvisa till en aktuell fråga som behandlats i massmedia.

 

Efter att introduktion / bakgrund, tidigare forskning, syfte och forskningsfrågor är i princip klara återvänder jag till kapitlet om tidigare forskning och låter det sträcka sig till ett avsnitt eller kapitel om teori.

 

Alternativt kan jag vissa fall kan avsluta forskningskapitlet genom att lägga in en slutsats om tidigare forskning och låta den slutsatsen även fungera som teoretisk ram.

 

I andra fall väljer jag en eller några källor som jag filtrerade bort när jag skapade det tidigare forskningskapitlet och lät dem fungera som grund för teorin.

 

Exakt hur jag gör beror på institutionens förväntningar. På grund av denna variation mellan lärosätena och institutionerna håller jag ett noggrant öga på de exempeluppsatser som institutionen redan godkänt.

 

Använd exempeluppsats

Jag tittar på mitt arbete och sedan på exempeluppsatsen och ser till att mitt arbete är nästan identiskt när det gäller struktur, källanvändning, längd på text i varje kapitel och underkapitel och allt annat!

 

Det här är viktigt. Håll stenkoll på de exempeluppsatser som redan fått godkänt!

 

Förbrukad tid: 1-2 heldagar.

 

Vanliga misstag vid uppsatsskrivande

Tips: Ett av de vanligaste misstagen i uppsatser är att granska för få forskningsartiklar och därmed veta för lite om ditt ämne. Gör inte det misstaget! Det resulterar i en uppsats utan substans och otillräckligt med skilda perspektiv på forskningsfrågorna.

 

Se därför till att från början leta fram 7-10 Refereegranskade (Peer Reviewed) artiklar och skapa ett gediget kapitel om tidigare forskning. Efter det har du grunden på plats.

 

Fem forskningskällor är för lite. Tio källor är bättre. Kapitlet om tidigare forskning är ryggraden i ditt arbete! Det ger dig de insikter och perspektiv som är nödvändiga för att avsluta din uppsats med ett glimrande G.

Leave a comment

Your email address will not be published.