5 vanliga misstag när man skriver uppsatser | Hjälp med uppsats

Efter att ha studerat hundratals uppsatser har jag identifierat de vanligaste misstagen hos svenska uppsatsstudenter.

 

Börjar skriva uppsatsen för tidigt

Ett vanligt misstag är att de börjar skriva innan de samlat tillräckligt med forskningskällor. Ofta börjar de efter att enbart samlat in en handfull (max 5) källor. Normalt behöver du minst tio vetenskapliga artiklar för att kunna formulera ett vettigt kapitel för tidigare forskning och sätta dig in i forskningsläget.

 

Du kommer upptäcka mycket värdefull information genom att granska cirka 10 vetenskapliga källor innan du skriver uppsatsen/examensarbetet. Den vägen får du en grund att arbeta vidare med.

 

Skriver för komplicerat

Vissa studenter förväxlar “komplicerat” med “avancerat”. De använder långa, komplicerade och oklara meningar: En vanlig skillnad mellan en väl- respektive undermåligt formulerad uppsats är hur snabbt en oinvigd läsare förstår innehållet.

 

Om du använder långa och komplicerade meningar när du i stället kan använda enklare resonemang kan du vara säker på att handledaren kommer be om justeringar. Konsten med att skriva en bra uppsats är att samla in komplicerad information och presentera den på ett enkelt, strukturerat och lättbegripligt sätt.

 

För breda forskningsfrågor (frågeställningar)

Det är mycket vanligt att studenten formulerar för breda forskningsfrågor. Exempelvis är det svårt att undersöka ”förhållandet mellan rökning och socioekonomisk status”. Det är lättare att undersöka ”förhållandet mellan rökning och socioekonomisk status hos tonåriga immigranter i fattigare New York-förorter”.

 

Bristande struktur i uppsatsen (examensarbetets röda tråd)

Ett annat vanligt misstag är att studenten förlorar uppsatsens struktur och röda tråd. Det resulterar ofta i en uppsats där analysen inte helt återspeglar bakgrundsbeskrivningen eller det studiens forskningskapitel. När det händer blir innehållet spretigt, rörigt och komplicerat, där läsaren inte kan följa dina resonemang.

 

Läs de studentens 7 budord för att skriva en godkänd uppsats.

Leave a comment

Your email address will not be published.