Skriva uppsats och få godkänt på en vecka | Uppsatshjälp 101

Tror du mig verkligen? När jag hävdar att du kan skriva en C- eller D-uppsats på bara en vecka. Och få godkänt på första examinationen.

 

För den genomsnittliga studenten tar det månader, ibland år, att avsluta en uppsats som får godkänt. För mig brukade det ta 1-3 veckor.

 

Exempel på uppsatsskrivning

Efter att ha varit vid universitetet i 10+ år och därefter stöttat uppsatsstudenter inom områdena ekonomi, företagsekonomi, sociologi, utbildningsvetenskap, vård- och omvårdnadsvetenskap, lingvistik, juridik, pedagogik, sjöfart och flertalet andra vetenskapsfält, vet jag de facto att det är möjligt att, från blankt papper, påbörja, formulera och slutföra en uppsats på C- eller D-nivå på en vecka.

 

Och få ett godkänt uppsatsarbete. Utan fusk.

 

Varje vecka träffade jag nya, desperata, ibland gråtande studenter och hjälpte dem att få en godkänd uppsats. Alla jag coachade hela vägen till examination i större samarbeten fick godkänt. Vid första inlämningen. Utan undantag. (Aldrig svika kunden!)

 

Jag antar att du också är student? Eller åtminstone att du varit en. Och nu längtar du efter “godkänt” eller “väl godkänt” från din examinator? På grund av det kommer jag vara väldigt ärlig mot dig.

 

I stället för att formulera ytterligare en tegelsten till bok som beskriver hur du skapar en uppsats placerar jag dig i snabbfilen. Serverar dig en tunn digital broschyr med ett enda syfte:

 

Att du så snabbt och enkelt som möjligt får godkänt av din examinator.

 

Hur före detta proffs skriver uppsats

Jag var inte helt ärlig när jag hävdade att det är möjligt att skriva en C- eller D-uppsats på en vecka. Normalt avslutar jag en kandidatexamen på fyra till sex dagar. Inte en vecka.

 

Om du däremot är nybörjare kan det ta över en vecka, kanske till och med över två eller tre veckor. Poängen är fortfarande densamma: Du kan avsluta din uppsats mycket snabbare än du tidigare kunde drömma om. Om du verkligen följer de enkla vägledningarna i den här artikelserien.

 

För att slutföra en uppsats på 10.000 – 12.000 ord på fyra till sex dagar arbetade jag åtta till tio timmar om dagen. Det var tungt men det gick med struktur och disciplin i vardagen. (Och daglig fysisk träning för att hålla sig i form.)

 

Tio tusen ord motsvarar ungefär 30 sidor i Times New Roman 12 pt och 1,5 avstånd. Utöver det behövde jag ofta lägga till en halv dag av arbete för att justera efter feedback från handledare och/eller examinator. Därefter var arbetet godkänt.

 

Av de otaliga arbeten jag coachade klarade alla studenter den första inlämningen. 100% succcess rate. Normalt skrev jag dock inte hela uppsatser. En anledning var att jag tyckte det var oetiskt.

 

Här finns det dock många sätt att diskutera etiken; exempelvis kan man undra hur utländska studenter ska ha en rimlig chans att slutföra sina uppsatser utifrån de spelregler som läroverken etablerat.

 

Vilka får skrivhjälp uppsats?

Det vanligaste var att jag hjälpte ambitiösa studenter med svårigheter i svenska som skrivit hela arbetet och fått negativ feedback från handledaren. De lämnade över trasslet till mig som hjälpte dem att nysta upp röran, fram till dess de hade G.

 

På politisk nivå verkar de tro att ekonomiskt välbemedlade studenter får en konkurrensfördel genom att betala för uppsatser. I realiteten var de flesta fattiga med ambitiösa studenter som placerats i en knepig situation på sitt lärosäte, där de fått bristfällig handledning och hade problem med akademisk svenska.

 

Att betala för uppsats var därför mer en motivationsfråga och en fråga om de spelregler lärosätet etablerat, mer än att det handlade om studentens ekonomiska situation. Förvånansvärt nog. Motivationen och situationen var mer avgörande än elevens finansiella position.

 

Eftersom varje student och uppsatsarbete var unika var min coachning skräddarsydd för varje unik situation. Det enklaste för mig var att fungera som en handledare som kommenterade uppsatsen.

 

Kriterier för godkänt examensarbete

Olika institutioner har olika kriterier. Vissa institutioner sätter en gräns på 6.000 – 8.000 ord. Andra institutioner förväntar sig minst 12 000 ord för ett arbete på C-nivå. Kraven skiljer sig mellan universitet, länder och institutioner, hela vägen ner till skillnader mellan examinatorer på samma lärosäte.

 

I början var jag ovillig att stötta studenterna som inte fått G, eftersom flertalet av dem önskade olika grad av ”extra” hjälp, utöver coaching. Efter ett tag hittade jag dock möjligheter att hjälpa dem på sätt som kändes etiskt hållbart och samtidigt effektivt.

 

Klicka vidare för att läsa hur du skriver en godkänd uppsats på en vecka.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.