Skriva Uppsats Tips | Skriva Om Text Och Ändra Meningar

glad studenttjej

Är du en av de som kämpar med uppsatsen? Du är i såna fall inte ensam om att lägga ner mycken tid och möda utan att få de resultat du önskar. Handledaren kanske inte gav den positiva feedback du önskade. Det leder lätt till minskat självförtroende och inspirationen tryter. Nedan ger jag några tips på hur du kan ta dig vidare.

 

Tips För Att Skriva Uppsats

Ett första tips är att försöka skapa ordning i ditt liv och sinne. När du har denna ordning, och en smula disciplin och stark motivation för att få godkänt, blir allting enklare. När det kommer till själva skrivandet rekommenderar jag starkt att du granskar tidigare uppsatser från din institution. Den vägen ser du har godkända uppsatser förväntas se ut vid just din institution.

Slarva inte med detta, utan granska dem noga, från början till slut, och jämför hela tiden ditt arbete med denna exempel-uppsats.

Ett annat tips är att läsa in dig ordentligt om det du ska skriva om. Många gör misstaget att börja skriva innan de har koll på forskningsläget. Slink in på scholar.google.com och läs in dig på vetenskapliga artiklar.

När du läst in dig på artiklarna kan du använda dem för att skriva kapitlet för tidigare forskning i din uppsats. Detta är ytterligare ett tips: Att du börjar med att skriva kapitlet för tidigare forskning, efter att du formulerat några ungefärliga frågeställningar och syfte.

tjejstudent böcker

Intressanta Ämnen Att Skriva Om

Hur hittar du intressanta ämnen du kan skriva om i en uppsats? Ett misstag är, enligt mig, att tänka för mycket och känna för lite. Jag kommer själv ihåg hur strategisk och smart jag försökte vara i mina val av universitetskurser och ämnen. Idag är jag entreprenör och inser hur otroligt mycket tid jag lade ner på saker jag trodde var viktiga. Det jag idag har som behållning är minnena från det jag gjorde som var kul eller spännande.

Välj därför från känslan. Kanske har du ett genuint intresse för något som inte går helt i linje med det “optimala” ämnesvalet eller ett perfekt CV. Då kan du vinkla det du är intresserad av och använda som stoff för ditt uppsatsarbete. Kom bara ihåg att snäva av ämnet riktigt noga och göra det så enkelt som möjligt för dig.  Annars hamnar du lätt i situationen att du måste skriva om och åter skriva om text, och slösar en massa tid.

 

Skriv Om Text?

Vissa handledare (inte de flesta, men vissa) tycks glömma hur mycket tid studenten lägger ner på sitt examensarbete och uppsatsarbete. De ber studenten att skriva om text och ändra meningar, föreslå nya rubriker, styckeindelningar och rentav grova förändringar i syfte och forskningfrågor. Andra anser att det går snabbare att skriva ny text istället för att omformulera text, och de föreslår därför att du i princip ska göra om uppsatsen.

Det här är självfallet individuellt, men min erfarenhet är att du gärna kan skriva om texten i stället för att skriva en ny uppsats. Det brukar gå att behålla en hel del, stuva om styckeindelningar och relativt snabbt få en röd tråd i uppsatsen.

 

Styckeindelning Och Ändra Meningar

Som jag precis föreslog kan du ändra meningar och göra aningen nya styckeindelningar enligt handledarens kommentarer, i stället för att göra om uppsatsen. Ett undantag är om strukturen är lika stringent som överkokta spaghettin som slingrat sig in i varandra, där du blir mer och mer förvirrad för varje meningsändring du genomför.

Jag vet själv känslan av att ta mig an ett arbete som är ett enda kaos, där varje mening behövde ändras och varenda stycke behövde indelas på nya sätt. Lösningen var att formulera några rubriker och därefter placera rätt text under rätt rubrik. Därefter se till att alla ändrade meningar och höll samman i en röd tråd och enkel, tydlig argumentation.

 

Uppsats Mall

Ett sätt att snabbt finna rubriker att utgå från, för att ge struktur åt uppsatsen, är att utgå från en uppsatsmall. Antagligen fick du mall för en uppsats när du påbörjade din c-kurs. Du kan utgå från den och formulera starka rubriker och underrubriker för hela uppsatsen. Det kan du göra på ett tidigt stadium, förutsatt att du gått igenom tidigare forskning ordentligt.

Personligen brukade jag från allra första början formulera ungefärliga rubriker och underrubriker för i princip hela uppsatsen. Dessa kunde jag använda som mall för resten av mitt uppsatsskrivande. Den vägen kunde jag även se hela vägen till en godkänd uppsats redan innan jag påbörjat den. Det tillvägagångssättet påskyndade arbetet rejält. Här har du exempel på en uppsatsmall.

 

Skriva Metoden I Uppsats

Många fastnar på metoden i flera avseenden. När de skriver metoden i sin uppsats ramlar de in i ontologiska och epistemologiska kunskapsteoretiska och metodteoretiska virrvarr av resonemang som inte har ett skvatt med deras undersökning att göra. Ett tips som kan spara dig timmar är att du bara lägger ner någon enstaka mening på att beskriva metodteori. Därefter går du direkt in och beskriver vad du gör i just ditt arbete.

Ett annat vanligt misstag är att göra metoden onödigt komplicerad med triangulering och flermetodval. Om du vill skriva c-uppsats eller motsvarande räcker det vanligtvis gott och väl med att välja en enda metod, tex kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer och tematisering. Det är ett av de vanligaste valen för universitetsstudenter inom samhällsvetenskaperna.

Förhoppningsvis lyckades jag hjälpa dig att spara in åtminstone några timmars arbete genom att du prickar mer rätt från början.

Leave a comment

Your email address will not be published.