Skriva uppsatsens kapitel för resultat och analys | Få godkänt examensarbete

Efter att ha skrivit studiens metodkapitel sätter vi igång med resultat- och analyskapitlet, med utgångspunkt från transkriptioner eller andra forskningsdata.

 

Numera har Word en funktion för att automatiskt konvertera intervjuinspelningar till text. Klicka bara på diktafonknappen längst upp till höger i Word och börja spela upp. Word tar hand om resten och förvandlar det till text. Nu har du en färdig transkription!

 

Om det inte fungerar kan du använda rev.com.

 

Genom dataanalysen skapar vi kapitlet ”Resultat och analys”. Alternativt skapar vi ett separat kapitel för resultat och ett annat för analys. Det beror på hur institutionen vill ha det.

 

Om du har ett separat kapitel för ”Resultat” förväntar de sig vanligtvis att du presenterar uppgifterna utan att hänvisa till tidigare forskning. Det vill säga i resultatkapitlet presenterar du enbart ditt resultat. Ingenting annat!

 

Uppsatsens analyskapitel

I kapitlet för ”Analys” jämför du resultatet med forskningskällorna i kapitlet för tidigare forskning. Primärt jämför du resultatet med dina teorier (teoretiska utgångspunkt/modell), sekundärt jämför du även med tidigare forskning.

 

Analysera intervjusvar, steg-för-steg (snabbaste vägen)

 

Tematisering för analys

Låt oss anta att du har skapat tre teman för din uppsats om ”Psykosocialt hållbara relationer på Instagram”. I resultatkapitlet kapitlet skapar du en underrubrik för det första temat, till exempel ”Instagram och übersocialt beteende”. Under denna rubrik drar du slutsatsen vad intervjuarna nämnde. Till exempel: ”Respondenterna uppgav sig vara mer i harmoni med omgivningen när de använde Instagram. Detta gällde i synnerhet när … ”Utarbeta detta i några meningar från aningen olika perspektiv. Ge sedan exempel på ett citat från en av dina intervjupersoner.

 

Du vet, när du sitter där i tunnelbanan och … Jag menar att det finns många människor runt, och jag försöker göra min Instagram-marknadsföring i telefon … och håller typ av fokus hela tiden, trots att passagerare går av och på, och sedan önskar jag att det fanns fler människor runt omkring mig. (Intervjuperson 3)

 

Utarbeta ämnet ytterligare några meningar i relation till citatet. Därefter fortsätter du till nästa tema. Skapa en underrubrik för temat och upprepa processen ovan, tills du har 3-4 underrubriker. Sen är resultatkapitlet klart.

Tips: 3-4 underrubriker räcker. Håll det enkelt!

 

 

Skriva uppsatsens analyskapitel

När du är klar med resultatkapitlet går du vidare till analyskapitlet. Här formulerar du samma underrubriker som i resultatkapitlet! Det ökar jämförbarheten mellan resultat- och analyskapitlen.

 

Viktigt: Läs om meningen ovanför 2-3 gånger så kan du bespara dig många timmars onödigt arbete.

 

Exempel: I linje med Alibaba (2015) visar intervjuerna i denna studie att tonåringar som använder Instagram ogärna blir distraherade av människor i allmänna utrymmen. Jämfört med tonåringar som inte använder Instagram visar resultaten att …

 

Efter att ha utarbetat ämnet i några meningar och jämfört dina resultat med några tidigare källor för teori och tidigare forskning går du vidare till nästa tema och rubrik.

 

På det sättet betar du snabbt av varje tema (underrubrik) och analysen är klart på max en heldag.

 

Som du kan se kan du behålla en mycket enkel struktur för din uppsats! Håll en enkel struktur och se till att alla resonemang håller ihop på ett tydligt sätt. Du får inte extra poäng för att vara komplicerad eller svårförståelig! Det är tvärtom: Handledare och examinator kommer älska dig för att du skriver en kort och koncis uppsats som snabbt och enkelt får godkänt.

 

Vanliga misstag när man skriver uppsatsen analys

Det vanligaste misstaget är att ha brist på struktur i analysen. Ett annat misstag är att studenten glömmer att jämföra resultatet med källorna i kapitlet för teori och tidigare forskning.

 

Tips: Var strukturerad och håll det enkelt! Använd en underrubrik per tema. Jämför med källorna i dina kapitel om teori och tidigare forskning. Det är allt som behövs.

 

Obs: Se återigen till att jämföra din uppsats med en exempeluppsats från din institution som redan fått godkänt.

 

Förbrukad tid: En heldag.

 

Hur du skriver diskussionskapitlet samt slutsatser och abstract.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.